1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης σε Πειραιάς, Αθήνα