Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ανάληψη, Θεσσαλονίκη

Κέντρο Μελέτης The School Project

Αλεξανδρείας 63
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΔΑΠ Α’ Δήμου Θεσσαλονίκης

Βασ. Όλγας 82, Φάληρο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΔΑΠ Κ’ Δήμου Θεσσαλονίκης

Καρακάση 1, Ανάληψη
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης