Κέντρα Σχολικής Μελέτης Αμπελόκηποι, Αθήνα

Κέντρο Μελέτης After School Αμπελόκηποι

Ροστοβίου 34, Αμπελόκηποι
Κέντρο Σχολικής Μελέτης
Κέντρο Μελέτης Ακάδημος Αμπελόκηποι

Μαθιού Μακκά 1, Αμπελόκηποι