Κέντρα Σχολικής Μελέτης Ρετζίκι, Θεσσαλονίκη

Κέντρο Μελέτης Αναγνωστήριο Συμεωνίδου Πεύκα

Παπανικολάου 119, Πεύκα
Κέντρο Σχολικής Μελέτης
Κέντρο Μελέτης After School Ρετζίκι

Γ. Παπανικολάου 39, Ρετζίκι
Κέντρο Σχολικής Μελέτης