Κέντρο Μελέτης Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Κέντρο Μελέτης Ακάδημος Νέα Σμύρνη

Ελ. Βενιζέλου 65, Νέα Σμύρνη
Κέντρο Σχολικής Μελέτης