Κολλέγια Πυλαία, Θεσσαλονίκη


Σεβενίδη, 17, Πυλαία