Παιδικοί Σταθμοί - Νηπιαγωγεία Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Πρότυπο Παιδικό Κέντρο - Νηπιακός Κήπος

Πεστών 30, Άνω Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Ονειρούπολη Βρεφονηπιακός Σταθμός Τούμπα

Φιλήντα Μένου 23, Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Bρεφονηπιακός Σταθμός ΤΟΥΙΤΙ

Α. Σπανού 3, Άνω Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός Το Χαμόγελο Τούμπα

Μένου Φιλίντα 26, Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο