Παιδικοί Σταθμοί - Νηπιαγωγεία Τούμπα, Θεσσαλονίκη


Πεστών 30, Άνω Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Φιλήντα Μένου 23, Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Α. Σπανού 3, Άνω Τούμπα
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο