Σχολεία Κέντρο, Σέρρες

Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών

7ο χλμ Σερρών - Δράμας
Ιδιωτικό Σχολείο