Σύγχρονη & Ασύγχρονη Online Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

online study

Schol.io Class

To Schol.io Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Yποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα Schol.io Class είναι σχεδιασμένη με στόχο την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δράσεων. Βασικός προσανατολισμός παραμένει η ενίσχυση και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής.

Schol.io Virtual Class

To Schol.io Virtual Class είναι μία πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης εξειδικευμένη για online μαθήματα !

Σας παρέχουμε όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να διεξαχθεί σωστά ένα εξ αποστάσεως μάθημα.

Εξατομικευμένα Δωμάτια
Καταγραφή Μαθήματος
Εικονικός Πίνακας
online class

Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι καθηγητές online μαθημάτων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης μπορούν να επικοινωνήσουν στο scholioApp@gmail .