1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων – Λάρισα
2410624424
6ο χλμ Περιφερειακής Οδού Λαρίσης Τρικάλων
2410660435