Υποτροφίες

Εκ. Ίδρυμα - Σπουδές
Mediterranean College Thessaloniki: MBA Global Shipping | MBA Global | MBA Global Finance |
Mediterranean College Thessaloniki: MSc Big Data Analytics | MSc Advanced Computer Networks | MSc Counselling and Psychology in Educational Settings - Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική | MSc Applied Psychology: Clinical Psychology and Counselling - Κλινική Ψυχολογία & Συμβουλευτική | MSc Applied Psychology: Health Psychology and Counselling - Ψυχολογία Υγείας & Συμβουλευτική | MSc Integrative Counselling & Psychotherapy - Συνθετική Ψυχοθεραπεία | MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult) | ΜSc Marketing Management | MSc Mechanical Engineering and Design | MSc Civil Engineering and Construction | MSc International Hospitality Management |
Mediterranean College Thessaloniki: MA Inclusion and Special Educational Needs and Disability (ISEND) - Ειδική Αγωγή & Ένταξη | MA Education (Leadership & Management) |