Υποτροφίες Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Αθήνα

Νέα Αναζήτηση

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή - Αθήνα - Α Λυκείου

Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
50% μείωση σε 3 μαθητές A’ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή - Αθήνα - Β Λυκείου

Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
50% μείωση σε 3 μαθητές Β’ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Β Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή - Αθήνα - Γ Λυκείου

Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
30% μείωση σε πολύτεκνους Α',Β',Γ' Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Γ Λυκείου
Υποτροφία με Κοινωνικά Κριτήρια
Αφορά συνήθως συμμετέχοντες που ανήκουν σε πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή άνεργους γονείς ή που πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια. Αποτελεί μια προσφορά κοινωνικής ευθύνης και ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές εφόσον αρκετοί υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια διεκδίκησης.
Μείωση Διδάκτρων 30 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή - Αθήνα - Γ Λυκείου

Φροντιστήρια Προοπτική Δασκαλάς Αγ. Παρασκευή
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
30% μείωση σε οικογένειες ανέργων για A’,Β',Γ΄ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Γ Λυκείου
Υποτροφία με Κοινωνικά Κριτήρια
Αφορά συνήθως συμμετέχοντες που ανήκουν σε πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή άνεργους γονείς ή που πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια. Αποτελεί μια προσφορά κοινωνικής ευθύνης και ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές εφόσον αρκετοί υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια διεκδίκησης.
Μείωση Διδάκτρων 30 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.