Υποτροφίες Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Νέα Αναζήτηση

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Επίκεντρο Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη - Α Λυκείου

Φροντιστήρια Επίκεντρο Σταυρούπολη
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Α' Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία για Αδέλφια
Αφορά φίλους ή αδέλφια που επιθυμούν να σπουδάσουν το ίδιο η παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο ίδιο εκπαιδευτικό φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Επίκεντρο Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη - Β Λυκείου

Φροντιστήρια Επίκεντρο Σταυρούπολη
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
B' Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Β Λυκείου
Υποτροφία για Αδέλφια
Αφορά φίλους ή αδέλφια που επιθυμούν να σπουδάσουν το ίδιο η παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο ίδιο εκπαιδευτικό φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Επίκεντρο Πανόραμα - Θεσσαλονίκη - Α Λυκείου

Φροντιστήρια Επίκεντρο Πανόραμα
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Α΄ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία για Αδέλφια
Αφορά φίλους ή αδέλφια που επιθυμούν να σπουδάσουν το ίδιο η παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο ίδιο εκπαιδευτικό φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήρια Επίκεντρο Πανόραμα - Θεσσαλονίκη - Β Λυκείου

Φροντιστήρια Επίκεντρο Πανόραμα
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
B΄ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Β Λυκείου
Υποτροφία για Αδέλφια
Αφορά φίλους ή αδέλφια που επιθυμούν να σπουδάσουν το ίδιο η παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο ίδιο εκπαιδευτικό φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Α Λυκείου

Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
10 υποτροφίες ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Β Λυκείου

Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
10 υποτροφίες ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Β' Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Β Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Α Λυκείου

Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
50% έκπτωση σε 5 μαθητές Α’ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Β Λυκείου

Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Title
50% έκπτωση σε 5 μαθητές Β’ Λυκείου
Επίπεδο Σπουδών
Β Λυκείου
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Α Λυκείου

Φροντιστήριο Πρώτο Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Υποτροφία για Αδρέλφια
Επίπεδο Σπουδών
Α Λυκείου
Υποτροφία για Αδέλφια
Αφορά φίλους ή αδέλφια που επιθυμούν να σπουδάσουν το ίδιο η παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο ίδιο εκπαιδευτικό φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.