Υποτροφίες Ιδιωτικά Σχολεία Αθήνα

Νέα Αναζήτηση

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου - Αθήνα - Λύκειο

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Υποτροφίες Λυκείου σε Τελειόφοιτους Γυμνασίου
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - Γυμνάσιο

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
Ά Γυμνασίου
Title
Έως 5 Ολικές Υποτροφίες Για Μαθητές Ά Γυμνασίου άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
Γυμνάσιο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - Γυμνάσιο

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
Ά Γυμνασίου
Title
Έως 5 Μερικες Υποτροφίες Για Μαθητές Ά Γυμνασίου άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
Γυμνάσιο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - Λύκειο

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Έως 3 Ολικές Υποτροφίες Για Μαθητές Ά Λυκείου άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - Λύκειο

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Έως 2 Μερικές Υποτροφίες Για Μαθητές Ά Λυκείου άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - IB Diploma Program

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
IB Diploma
Title
1 Ολική Υποτροφία Για Μαθητές IB Diploma άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
IB Diploma Program
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS - Αθήνα - IB Diploma Program

Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα CGS
Αντικείμενο Σπουδών
IB Diploma
Title
Έως 3 Μερικές Υποτροφίες Για Μαθητές IB Diploma άλλων σχολείων
Επίπεδο Σπουδών
IB Diploma Program
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Δούκα - Αθήνα - Λύκειο

Εκπαιδευτήρια Δούκα
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Υποτροφίες Λυκείου Γυμνασίου Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.