Υποτροφίες Ιδιωτικά Σχολεία Θεσσαλονίκη

Νέα Αναζήτηση

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη - Λύκειο

Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Εξετάσεις Υποτροφιών 2019 - Λύκειο
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος - Θεσσαλονίκη - Γυμνάσιο

Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος
Αντικείμενο Σπουδών
Ά Γυμνασίου
Title
Υποτροφίες Α΄ Γυμνασίου 2019-2020
Επίπεδο Σπουδών
Γυμνάσιο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη - Θεσσαλονίκη - Γυμνάσιο

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
Αντικείμενο Σπουδών
Ά Γυμνασίου
Title
Εξετάσεις Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου 2019 - 2020
Επίπεδο Σπουδών
Γυμνάσιο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη - Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
Αντικείμενο Σπουδών
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων Και Περιβάλλοντος
Title
Υποτροφία ΕΠΑΛ από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
Επίπεδο Σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη - Λύκειο

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
Αντικείμενο Σπουδών
Α Λυκείου
Title
Υποτροφία Γεν. Λυκείου από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
Επίπεδο Σπουδών
Λύκειο
Υποτροφία Αριστείας
Αφορά συμμετέχοντες που συνήθως διαγωνίζονται σε κάποια μορφή σύντομων εξετάσεεων που ορίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πιθανόν να μην υπάρχουν εξετάσεις, αλλά η αριστεία να καθορίζεται από τον βαθμό αποφοίτησης ή το βαθμό προηγούμενης τάξης.
Μείωση Διδάκτρων 100 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.