Υποτροφίες Κολλέγια Θεσσαλονίκη

Νέα Αναζήτηση

Υποτροφία:
Mediterranean College Thessaloniki - Θεσσαλονίκη - Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master

Mediterranean College Thessaloniki
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
Master in Business Administration (MBA)
Επίπεδο Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master
Υποτροφία Ανοιχτού Τύπου
Αφορά διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Mediterranean College Thessaloniki - Θεσσαλονίκη - Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master

Mediterranean College Thessaloniki
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
Master of Science (MSc)
Επίπεδο Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master
Υποτροφία Ανοιχτού Τύπου
Αφορά διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.

Υποτροφία:
Mediterranean College Thessaloniki - Θεσσαλονίκη - Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master

Mediterranean College Thessaloniki
Αντικείμενο Σπουδών
Πολλαπλά αντικείμενα σπουδών
Title
Master of Arts (MA)
Επίπεδο Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master
Υποτροφία Ανοιχτού Τύπου
Αφορά διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων. Ανάλογα με τα κριτήρια, η υποτροφία αυτή ενδεχομένως να έχει πολλαπλούς νικητές.
Μείωση Διδάκτρων 50 %
Η μείωση διδάκτρων αφορά ένα % ποσοστό μείωσης των αρχικών διδάκτρων για το αντικείμενο σπουδών της παρεχόμενης υποτροφίας.