Κολλέγιο

Θεσσαλονίκη

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Σχολή Χορού

Θεσσαλονίκη

Ιδιωτικό Σχολείο

Θεσσαλονίκη