Όλα τα Μεταπτυχιακά

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

American College of Thessaloniki

MS in Hospitality and Tourism Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

American College of Thessaloniki

Master of Business Administration (MBA)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MBA International Business (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc International Maritime Business (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc International Shipping and Logistics (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα)

Αθήνα

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MBA in Hospitality (Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Software Engineering (Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Λογισμικού)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Information Technology (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Information Security and Computer Forensics (Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Advanced Dietetic Practice (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Προηγμένη Διαιτολογική Πρακτική)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

ΜSc Clinical & Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MA Counselling and Psychotherapy (Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Applied Positive Psychology and Coaching Psychology [Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching]

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MA Child Psycology for Education (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MArch Arhitecture and Urbanism (Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Civil Engineering and the Built Environment (Μεταπτυχιακό Πολιτικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Electronic Systems Engineering (Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

MSc Electrical Engineering and Computer Systems [Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ]

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

New York College Athens

Executive MBA (University of Bolton)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

New York College Athens

The University of Greenwich MBA (University of Greenwich)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

New York College Athens

MA. Second Language Learning and Teaching (University of Greenwich)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

New York College Athens

MPhil - Education Specialisms (University of Bolton)

Αθήνα

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

New York College Athens

Master 2 Management- Pathway Management of International Tourism (Universite Toulouse 1 Capitole)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Athens

MPhil - Psychology Specialisms (University of Bolton)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Athens

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapies

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Athens

MSc in Psychology (University of Bolton)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

New York College Athens

MSc Global Shipping Management

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

New York College Athens

MSc in Marine Engineering Management (University of Greenwich)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

New York College Athens

MSc. in Civil Engineering (University of Bolton)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Hellenic American College

M.A. in Applied Linguistics - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Arts in Conference Interpreting - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διερμηνεία Συνεδρίων

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Science in Psychology - Kλινική Ψυχολογία

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Science in Psychology - Συμβουλευτική Κλινικής Ψυχικής Υγείας

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Arts in Translation - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μετάφραση

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Business Administration - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Science in Information Technology - Business Computing and Big Data Analytics

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Science in Information Technology - Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Hellenic American College

Master of Science in Information Technology - Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MS in Counseling Psychology and Psychotherapy

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MA in Applied Educational Psychology

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MA in Strategic Communication and Public Relations

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MA in Digital Communication and Social Media

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MA in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Αθήνα

Liberal Arts & Sciences
2 Έτη

Deree - The American College of Greece

MS in Data Science

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Leadership & Management Development - Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Marketing

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Human Resources Management - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Ηealth Management - Διαχείριση Μονάδων Υγείας

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MBA Ecological Systems Management - Διαχείριση Οικολογικών Συστημάτων

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills - Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MSc Early Childhood Education with Special Needs - Ειδική Αγωγή

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MSc Early Childhood Education - Προσχολική Αγωγή

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

MSc School Psychology - Σχολική Ψυχολογία

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Aegean College Αθήνα

ΜSc in Shipping Management - Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Dei College

MBA Executive - Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Dei College

MBA Master in Business Administration - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Dei College

MA Social Innovation - Κοινωνική Καινοτομία

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Dei College

Master of Laws in International Commercial Law (LLM) - Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MBA (Masters in Business Administration)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MIBA (Master of International Business Administration)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc International Accounting with Finance

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc International Tourism and Hospitality Management

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc Web and Mobile Computing

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc Internet and Database Systems

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc Computer Systems Security

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Independent Studies of Science and Technology

MSc Computing and Information Systems

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Banking & Finance - MSc

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Digital Marketing and Social Media - MA

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Executive MBA

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Hotel and Tourism Management - MSc

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Management - MSc

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Management (Human Resource Management) - MSc

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Management (Logistics and Supply Chain Management) - MSc

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

City College

Marketing, Advertising & Public Relations - MA

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Clinical Neuropsychology - MA

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Cognitive Neuropsychology - MSc

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Counselling Psychology - MSc

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Counselling Psychology with a Practicum - MA

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

City College

Advanced Software Engineering (Data Networks) - MSc

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

City College

Advanced Software Engineering (Web and Mobile Applications) - MSc

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

City College

Advanced Software Engineering (Information Security) - MSc

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Applied Linguistics with TESOL - MA

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

City College

Translation and Interpreting - MA

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

Βακαλο Art & Design College

Visual Communication

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

Βακαλο Art & Design College

Architectural Design

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Big Data Analytics

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Advanced Computer Networks

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MBA Global Shipping

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Counselling and Psychology in Educational Settings - Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Applied Psychology: Clinical Psychology and Counselling - Κλινική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Applied Psychology: Health Psychology and Counselling - Ψυχολογία Υγείας & Συμβουλευτική

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Integrative Counselling & Psychotherapy - Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MA Inclusion and Special Educational Needs and Disability (ISEND) - Ειδική Αγωγή & Ένταξη

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MA Education (Leadership & Management)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MBA Global

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MBA Global Finance

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Athens

ΜSc Marketing Management

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Mechanical Engineering and Design

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc Civil Engineering and Construction

Αθήνα

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Mediterranean College Athens

MSc International Hospitality Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA Executive

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Marketing

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Banking and Finance - Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Operations Management - Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Strategic Management - Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Human Resources Management - Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Logistics Management - Μάνατζμεντ Logistics

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MA in Management - Μάνατζμεντ

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MSc in Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

PG Diploma in Management Studies

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisations in Health Care Management - Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Law Operations Management - Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Management in the Public Sector - Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Thessaloniki Business College

MBA with specialisation in Tourism and Hospitality - Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA Executive

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Marketing

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Banking and Finance - Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Operations Management - Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Strategic Management - Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Human Resources Management - Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Logistics Management - Μάνατζμεντ Logistics

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MA in Management - Μάνατζμεντ

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MSc in Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

PG Diploma in Management Studies

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisations in Health Care Management - Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Law Operations Management - Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Management in the Public Sector - Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Athens International College

MBA with specialisation in Tourism and Hospitality - Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA Executive

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Marketing

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Banking and Finance - Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Operations Management - Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Strategic Management - Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Human Resources Management - Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Logistics Management - Μάνατζμεντ Logistics

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MA in Management - Μάνατζμεντ

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MSc in Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

PG Diploma in Management Studies

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisations in Health Care Management - Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Law Operations Management - Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Management in the Public Sector - Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

iCBS Larissa Business College

MBA with specialisation in Tourism and Hospitality - Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

AKTO Αθήνα

Master of Arts in Design

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

AKTO Αθήνα

Master of Arts in Digital Design & Interactive Applications

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

AKTO Αθήνα

Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling

Αθήνα

Arts & Design
2 Έτη

AKTO Αθήνα

Master of Arts in Photography & Visual Language

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AKTO Θεσσαλονίκη

Master of Arts in Design

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Management of Business, Innovation & Technology (MBIT)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Advanced Software Engineering - Web & Mobile Applications

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Advanced Software Engineering - Data Analytics

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Advanced Software Engineering - Data Networks

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Advanced Software Engineering - Information Security

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

ATH/TECH Athens Tech College

MSc in Computing

Ηράκλειο Κρήτης

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

MBS College of Crete

MBA - Master in Business Administration

Θεσσαλονίκη

Agriculture - Environment - Life Sciences
2 Έτη

Perrotis College

MSc in New Food Product & Business Development

Θεσσαλονίκη

Agriculture - Environment - Life Sciences
2 Έτη

Perrotis College

MSc in Marketing for the Agro-Food Sector

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

New York College Thessaloniki

Executive MBA (University of Bolton)

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

New York College Thessaloniki

The University of Greenwich MBA (University of Greenwich)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MA. Second Language Learning and Teaching (University of Greenwich)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MPhil - Education Specialisms (University of Bolton)

Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

New York College Thessaloniki

Master 2 Management- Pathway Management of International Tourism (Universite Toulouse 1 Capitole)

Θεσσαλονίκη

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MPhil - Psychology Specialisms (University of Bolton)

Θεσσαλονίκη

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapies

Θεσσαλονίκη

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MSc in Psychology (University of Bolton)

Θεσσαλονίκη

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MSc Global Shipping Management

Θεσσαλονίκη

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MSc in Marine Engineering Management (University of Greenwich)

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

New York College Thessaloniki

MSc. in Civil Engineering (University of Bolton)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Big Data Analytics

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Advanced Computer Networks

Θεσσαλονίκη

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MBA Global Shipping

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Counselling and Psychology in Educational Settings - Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Applied Psychology: Clinical Psychology and Counselling - Κλινική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Applied Psychology: Health Psychology and Counselling - Ψυχολογία Υγείας & Συμβουλευτική

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Integrative Counselling & Psychotherapy - Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MA Inclusion and Special Educational Needs and Disability (ISEND) - Ειδική Αγωγή & Ένταξη

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MA Education (Leadership & Management)

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MBA Global

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MBA Global Finance

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

ΜSc Marketing Management

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Mechanical Engineering and Design

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc Civil Engineering and Construction

Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Mediterranean College Thessaloniki

MSc International Hospitality Management

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Advertising

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Animation

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Digital Graphics

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN specialising in Fashion Promotion

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Fashion Design

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Games Design

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Product Design

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA DESIGN Specialising in Photography

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA GRAPHIC DESIGN

Θεσσαλονίκη

Arts & Design
2 Έτη

AAS College

MA INTERIOR DESIGN

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

Executive MBA

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Banking & Finance

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Environmental Management and Sustainability

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Strategic Product Design

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in International Accounting, Auditing, and Financial Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Hospitality and Tourism Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Sustainable Agriculture and Business

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MA in Art Law and Arts Management

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

International Hellenic University

MA in Black Sea & Eastern Mediterranean Studies

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

International Hellenic University

MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Data Science

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Information & Communication Technology Systems

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in e-Business and Digital Marketing

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Mobile and Web Computing

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Cybersecurity

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Energy Systems

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Energy and Finance

Θεσσαλονίκη

Science & Technology
2 Έτη

International Hellenic University

MSc in Energy Building Design

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

Master in Business Administration (MBA)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

MBA for Executives

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Accounting and Finance

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Digital Marketing

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Business Psychology

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Consumer Psychology

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Shipping Business

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Business College of Athens

LLM Maritime Law

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Business College of Athens

MSc Shipping - e-Learning

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Business College of Athens

MSc in Management of Business, Innovation and Technology (MBIT)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Business College of Athens

MSc in Advanced Software Engineering – Security

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Business College of Athens

MSc in Advanced Software Engineering – Web and Mobile Applications

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Business College of Athens

MSc in Advanced Software Engineering – Data Analytics

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

iCPS

MSc ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

iCPS

MSc ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

iCPS

MSc ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

iCPS

MSc ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

IdEF

Νομική

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

IdEF

Οικονομίας και Διοίκηση

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

René Descartes

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MBA International Business (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Θεσσαλονίκη

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Θεσσαλονίκη

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc International Maritime Business (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση)

Θεσσαλονίκη

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc International Shipping and Logistics (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα)

Θεσσαλονίκη

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MBA in Hospitality (Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Software Engineering (Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Λογισμικού)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Information Technology (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Information Security and Computer Forensics (Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία)

Θεσσαλονίκη

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία)

Θεσσαλονίκη

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Advanced Dietetic Practice (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Προηγμένη Διαιτολογική Πρακτική)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

ΜSc Clinical & Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MA Counselling and Psychotherapy (Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία)

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Applied Positive Psychology and Coaching Psychology [Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching]

Θεσσαλονίκη

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MA Child Psycology for Education (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια)

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MArch Arhitecture and Urbanism (Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό)

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Civil Engineering and the Built Environment (Μεταπτυχιακό Πολιτικών Μηχανικών)

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Electronic Systems Engineering (Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Θεσσαλονίκης

MSc Electrical Engineering and Computer Systems [Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ]

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MBA International Business (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc International Maritime Business (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc International Shipping and Logistics (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα)

Αθήνα

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MBA in Hospitality (Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Software Engineering (Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Λογισμικού)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Information Technology (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Information Security and Computer Forensics (Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Advanced Dietetic Practice (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Προηγμένη Διαιτολογική Πρακτική)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

ΜSc Clinical & Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MA Counselling and Psychotherapy (Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Applied Positive Psychology and Coaching Psychology [Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching]

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MA Child Psycology for Education (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MArch Arhitecture and Urbanism (Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Civil Engineering and the Built Environment (Μεταπτυχιακό Πολιτικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Electronic Systems Engineering (Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Πειραιά

MSc Electrical Engineering and Computer Systems [Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ]

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MBA International Business (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc International Maritime Business (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση)

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc International Shipping and Logistics (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα)

Αθήνα

Τουρισμός - Tourism
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MBA in Hospitality (Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Software Engineering (Μεταπτυχιακό στη Μηχανική Λογισμικού)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Information Technology (Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών)

Αθήνα

Πληροφορική - Informatics & Technology
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Information Security and Computer Forensics (Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία)

Αθήνα

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Advanced Dietetic Practice (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Προηγμένη Διαιτολογική Πρακτική)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

ΜSc Clinical & Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MA Counselling and Psychotherapy (Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία)

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Applied Positive Psychology and Coaching Psychology [Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching]

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MA Child Psycology for Education (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MArch Arhitecture and Urbanism (Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Civil Engineering and the Built Environment (Μεταπτυχιακό Πολιτικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Electronic Systems Engineering (Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

Αθήνα

Πολυτεχνικές Σπουδές - Engineering
2 Έτη

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αμαρουσίου

MSc Electrical Engineering and Computer Systems [Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ]

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Leadership & Management Development - Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Marketing

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Human Resources Management - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Ηealth Management - Διαχείριση Μονάδων Υγείας

Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MBA Ecological Systems Management - Διαχείριση Οικολογικών Συστημάτων

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills - Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MSc Early Childhood Education with Special Needs - Ειδική Αγωγή

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MSc Early Childhood Education - Προσχολική Αγωγή

Αθήνα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

MSc School Psychology - Σχολική Ψυχολογία

Αθήνα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Aegean College Πειραιάς

ΜSc in Shipping Management - Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Leadership & Management Development - Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Marketing

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Accounting and Finance - Χρηματοοικονομικά

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Human Resources Management - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Ηealth Management - Διαχείριση Μονάδων Υγείας

Λάρισα

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MBA Ecological Systems Management - Διαχείριση Οικολογικών Συστημάτων

Λάρισα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills - Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Λάρισα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MSc Early Childhood Education with Special Needs - Ειδική Αγωγή

Λάρισα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MSc Early Childhood Education - Προσχολική Αγωγή

Λάρισα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

MSc School Psychology - Σχολική Ψυχολογία

Λάρισα

Ναυτιλιακά - Nautical Education
2 Έτη

Aegean College Λάρισα

ΜSc in Shipping Management - Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων